OLDALTÉRKÉP     KERESŐ
ÉRDEKLŐDŐKNEK
PÁLYA-KALAUZ KÉRDŐÍV
ISMERED MAGAD? KÉRDŐÍV
PÁLYAISMERTETŐ
ISKOLARENDSZER
Közoktatás
Általános iskola
Gimnázium
Szakközép iskola
Szakiskola
Érettségi, felvételi
Felsőoktatás
Szakképzés
MUNKAVÁLLALÁS, ÁLLÁSKERESÉS
AHOL SEGÍTSÉGET KAPHATSZ
KÖNYVAJÁNLÓ
MÓKA
JÁTÉK
Fórum
NYITÓOLDAL \ ÉRDEKLŐDŐKNEK \ ISKOLARENDSZER \ Közoktatás \ Gimnázium NYOMTATHATÓ VERZIÓ

Gimnázium

A gimnáziumokban nappali és felnőttoktatás (nappali munkarend szerinti, esti, levelező és távoktatásos) folyhat. A gimnáziumok célja a tanulók általános műveltségének megalapozása, érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően munkába állást előkészítő, segítő órákat tarthatnak. Azonban a gimnáziumokban nincsen szakmai képzés, illetve szakmai előkészítés.

A gimnáziumoknak négy, öt, hat és nyolc évfolyama van. A négy évfolyamos gimnáziumban a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon, a hat évfolyamosban a hetedik, a nyolc évfolyamosban az ötödik évfolyamon kezdődik és valamennyi típusban a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be. Az öt évfolyamos gimnáziumokban az első évben nyelvi előkészítő képzést tartanak.

A két tanítási nyelvű, illetve a nemzetiségi gimnáziumokban a nevelő és oktató munka két tanítási nyelven (magyarul és idegen nyelven, beleértve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvet is) folyik. Ezekben a gimnáziumokban a nevelés és oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be.
A gimnázium tanulója átjelentkezhet: az általános iskola, másik gimnázium, szakközépiskola, szakiskola megfelelő évfolyamára és ott folytathatja tovább tanulmányait.
A tanulók az érettségi vizsga letétele után
főiskolán,
felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább,
középfokú végzettséghez kötött munkaköröket is betölthetnek,
jelentkezhetnek szakmai képzésre is (iskolától-szakmától függően kérhetik az iskolák a különbözeti vizsga lerakását).


Nyolcévfolyamos gimnázium
A képzés ideje 8 év, amely egy egységet képez és az adott iskola speciális programja szerint oszlik szakaszokra. Az első két év az alapozó képzés folytatása (képességfejlesztés, szoktatás…) a többi hat év kialakítása gimnáziumonként eltérő. A nyolcévfolyamos gimnázium elvégzése után érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Ebbe az iskolatípusba felvételizni kell, ez többnyire képességvizsgálatból áll. A nyolcévfolyamos gimnáziumokba többszörös a túljelentkezés.

Hatévfolyamos gimnázium
A képzés ideje 6 év. Az első két évfolyamon előkészítő ismereteket (szemléletformálás, segédanyagok használatának megtanítása, szintre hozás...) kap az ott tanuló, amelyek elősegítik a következő négy év komoly, célirányos tanulását.

Ennek az iskolatípusnak előnye, hogy a tananyagot 6 évfolyamra osztják el. Ezáltal a heti óraszám a fakultációkkal együtt sem haladja meg a 30 órát, így kevésbé terhelik le a tanulókat. A hatosztályos gimnázium elvégzése után érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Ebbe az iskolatípusba is kevesebb tanulót tudnak felvenni, mint ahányan jelentkeznek.

Négyévfolyamos gimnázium
A képzés ideje 4 év. Előnye, hogy a gimnáziumban különböző tantervű osztályokban folyik az oktatás (speciális, egyedi). Itt már az első osztálytól az osztály jellegének megfelelő tantárgyat tanulhatják magasabb óraszámban. A negyedik évfolyam elvégzése után érettségi vizsgát tesznek a tanulók.

Kontakt Alapítvány :: Telefon: +36 (1) 439-0432 :: E-mail: kontakt@kontaktalapitvany.org